Žička kartuzija

 

Žička kartuzija ( druga polovica 12. Stoletja )
Nekdanji samostan kartuzijancev, najstarejša kartuzija v Srednji Evropi in prva izven matičnega
romanskega območja v Franciji in Italiji. Samostan je z dekretom leta 1782 ukinil cesar Jožef II.
Nahaja se slabi dve uri hoje od Slovenskih Konjic.

Žiče kartuzian monastery ( second half of 12th century )
Former monastary of kartuzian order, the oldest one in Central Europe and the first one outside
original roman area of France and Italy. Monastery was closed with the decret of cesar Joseph II in
1782. Located less than two hours walk from SlovenskeKonjice.