Slap Rinka

SLAP RINKA
Rinka je slap Savinje, najdaljše reke, ki v celoti teče čez slovensko ozemlje. Kmalu po izviru se majhen
potok razvije v 90. metrski slap, ki je priljubljena točka turistov, predvsem poleti in jeseni, v zimskem času
ga obiskujejo alpinisti, ki plezajo po ledenem slapu. Dostopen je po cesti iz Solčave, sledi še 15.
minuten sprehod po rahlem klancu.

Rinka is the waterfall of Savinja river, the longest river that runs in it’s entirety on Slovenian soil. Soon
after the spring, the small creek becomes a 90. meters waterfall that is very popular among tourists,
mostly in summer and fall. In winter time it’s a popular venue for frozen waterfalls climbers. It’s accesible
by the road from Solčava, followed by a 15 minutes walk on an easy uphill.

Share this post

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja