Celjski grad je ena najbolj obiskanih zanimivosti v Sloveniji.

Celjski stari grad ( prva polovica 12. stoletja – druga polovica 16. stoletja)
Mogočna trdnjava celjskih grofov, največja srednjeveška utrdba na slovenskem. Največji razcvet je
grad doživel v 14. In 15. stoletju. Po stoletjih propadanja se obnavlja in postaja ena večjih slovenskih
turističnih znamenitosti .

Old castle Celje (first half of 12th century – second part of 16th century )
Mighty fortress of the Counts of Celje, the biggest midevil one on Slovenia soil. The castle saw the
biggest expansion in 14th and 15th century. After centuries of decline, it is now beeing renowated
and becoming one of the biggest Slovenian tourist attractions.