Blejski grad ( 11. stoletje )
Po pisnih virih najstarejši grad na slovenskem, v srednjem veku po nemško poimenovan Veldes. Stoji
na mogočni skali 130 metrov nad blejskim jezerom.
Bled castle ( 11th century)
Based on written sources the oldest castle on Slovenian soil, in midevil calle Veldes in German. It's
situated on a mighty rock 130 meters above lake Bled.


ROGAŠKA SLATINA
Rogaška Slatina je zdraviliško mesto na jugovzhodni meji Slovenije. Znano je predvsem zaradi
mineralnih vod, ki jih izkoriščajo že od 17. stoletja. V sredini 19. stoletja je bila Rogaška Slatina elitno
zdravilišče avstroogrske gospode. Poleg zdravilišča je znana tudi po steklarski industriji.
ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina is a spa town on the southeastern Slovenian border. It’s known mostly for its mineral
waters that has been exploited already in the 17th century. By the mid 19th century Rogaška Slatina
became elite spa for Austro Hungarian elite. Besides spa it’s also known for its glass industry. 

SOLČAVA
Solčava je majhno razpotegnjeno naselje pred Logarsko dolino in je center istoimenske občine. Prvič je
bila omenjena leta 1268, med drugo svetovno vojno je bila leta 1944 v celoti požgana, ostala sta zgolj
cerkev in župnišče. Leži v senci Raduhe, na zapuščeni Hribarjevi domačiji raste Solčavska tisa, največje
tovrstno drevo v Sloveniji.

Solčava is a small, streched settlement on the doorstep to Logarska dolina valley. It’s the center of the
municipality of the same name. It was first mentioned in 1268 and was completely burned down during
WW2 in 1944. Only the church and presbitery remained intacted. It lies in the shade of mount Raduha,
on abandoned Hribar farm grose Solčavska tisa ( yew tree), the biggest of it’s kind in Slovenia.SLAP RINKA
Rinka je slap Savinje, najdaljše reke, ki v celoti teče čez slovensko ozemlje. Kmalu po izviru se majhen
potok razvije v 90. metrski slap, ki je priljubljena točka turistov, predvsem poleti in jeseni, v zimskem času
ga obiskujejo alpinisti, ki plezajo po ledenem slapu. Dostopen je po cesti iz Solčave, sledi še 15.
minuten sprehod po rahlem klancu.

Rinka is the waterfall of Savinja river, the longest river that runs in it’s entirety on Slovenian soil. Soon
after the spring, the small creek becomes a 90. meters waterfall that is very popular among tourists,
mostly in summer and fall. In winter time it’s a popular venue for frozen waterfalls climbers. It’s accesible
by the road from Solčava, followed by a 15 minutes walk on an easy uphill.PTUJ
Ptuj je eno od najstarejših slovenskih mest. Poseljeno je bilo že v pozni kameni dobi, kasneje, v pozni
železni dobi so ga naselili Kelti ( Petoviona ) in ga tako priključili Noriškemu kraljestvu. Po združitvi z
rimskim cesarstvom je bil Ptuj ( Poetovio ) sprva vojaški tabor, v tretjem stoletju pa je mesto z
okolico štelo približno 30.000 prebivalcev in je bilo največje rimsko mesto na Slovenskem, večje od
takratnega Londona. Danes je središče mestne občine.
PTUJ
Ptuj is one of the oldest Slovenian towns. It was settled already in the late stone age, afterwards, in
late iron age was settled by Celts ( Petoviona ) and so became part of Celtic Noric kingdom. After
the merge with Roman empire Ptuj ( Poetovio ) was first an army camp. In the third century A.D. city
with surroundings already had 30.000 inhabitants and was thus the biggest Roman city on Slovenian
soil, bigger than London at that time. Today is the center of city municipality.